Wikia Darksouls
Advertisement

Với phiên bản the Dark Souls II variant, hãy tham khảo Wood Arrow.
Với phiên bản the Dark Souls III variant, hãy tham khảo Wood Arrow (Dark Souls III).

Wooden Arrows (mộc tiễn/mũi tên gỗ) là một loại tên trong Dark Souls.

Mô tả

Loại tên tiêu chuẩn nhất trong các loại. Tầm bắn ngắn và sát thương không quá lớn nhưng có giá thấp.

Khả dụng[]

Wooden Arrows được bán bởi merchants với giá souls:

Sơ lược[]

Wooden Arrows có giá rất rẻ so với các loại tên khác, cũng như có sát thương thấp và tầm bắn ngắn. Đây là loại tên phù hợp ở khoảng thời điểm khởi đầu trò chơi.


Advertisement