Wikia Darksouls
Advertisement

Với phiên bản Dark Souls II, hãy tham khảo Wood Bolt (Dark Souls II).
Với phiên bản Dark Souls III, hãy tham khảo Wood Bolt (Dark Souls III).

Wood Bolts (mộc bác/mũi nỏ gỗ) là một loại tên tên trong Dark Souls.

Mô tả

Loại mũi tên nỏ bằng gỗ thô sơ.
Sát thương thấp và tầm bắn ngắn nhưng bù lại có giá thành rất rẻ.

Khả dụng[]

Wood Bolts được bán bởi các thương nhân với giá 10 souls:

Sơ lược[]

Wood Bolts là loại tên nỏ có sát thương thấp nhất và cũng có giá rẻ nhất.


Advertisement