Wikia Darksouls
Advertisement

Với phiên bản the Dark Souls III variant, hãy tham khảo Standard Bolt (Dark Souls III).

Standard Bolts (chuẩn bác/mũi nỏ tiêu chuẩn) là một loại tên trong Dark Souls.

Mô tả

Là loại mũi tên nỏ tiêu chuẩn được sử dụng với Light Crossbow.
Trang bị vào crossbow để bắn mục tiêu.

Khả dụng[]

16 mũi được tìm thấy cùng với Light Crossbow trong một xác chết ở Undead Burg.

Standard Bolts được bán bởi các thương nhân sau với giá 30 souls:

Sơ lược[]

Standard Bolts có sát thương cao hơn Wood Bolt nhưng đắt hơn, tuy nhiên vẫn vẫn rẻ hơn các loại mũi tên nỏ khác.


Advertisement