Wikia Darksouls
Advertisement

Với phiên bản the Dark Souls II variant, hãy tham khảo Iron Arrow.
Với phiên bản the Dark Souls III variant, hãy tham khảo Standard Arrow (Dark Souls III).

Standard Arrows (phổ thông tiễn/mũi tên thường) là một loại tên trong Dark Souls.

Mô tả

Standard Arrow.
Loại mũi tên được sử dụng rộng rãi nhất.

Khả dụng[]

Standard Arrows được bán bởi các thương nhân sau với gái 10 souls:

Sơ lược[]

Standard Arrows là loại tên cơ bản và dễ sử dụng nhất. Mặc dù có sát thương yếu hơn tất cả các loại tên khác (ngoại trừ Wooden Arrow), nó lại được sử dụng nhiều vì giá rẻ và dễ tìm.


Advertisement