Wikia Darksouls
Advertisement

Stability là một chỉ số độc đáo trong Dark Souls. Nó có trên vũ khí và khiên.

Khi người chơi dùng khiên hoặc vũ khí để đỡ khi nhận sát thương, thông thường là họ sẽ bị mất đi một lượng stamina nhất định. Lượng stamina mất đi này phụ thuộc vào chỉ số stability, càng cao thì stamina mất càng ít và ngược lại. Việc nâng cấp khiên thường là sẽ giúp người chơi tăng thêm stability.

Người chơi cũng có thể tăng stability bằng phép sorcery Magic Shield và Strong Magic Shield trong khoảng thời gian nhất đinh.

Advertisement