Wikia Darksouls
Advertisement

Với phiên bản phiên bản Dark Souls III, hãy tham khảo Sniper Bolt (Dark Souls III).

Sniper Bolts (thư kích bác/mũi nỏ xạ thủ) là một loại tên trong Dark Souls.

Mô tả

Mũi tên nỏ có lông vũ màu đỏ được trang bị kèm với Sniper Crossbow. Phù hợp để tấn công mục tiêu tầm xa.

Khả dụng[]

  • 15 mũi có thể được tìm thấy cùng với Sniper Crossbow trong một xác chết ở Sen's Fortress. Xác chết có thể được tìm thấy sau khi rơi xuống đoạn cầu gãy dẫn tới Crestfallen Merchant. Tuy nhiên, khi rơi xuống người chơi sẽ nhận lượng fall damage rất lớn.
  • Được bán bởi Crestfallen Merchant với souls.
  • Được bán bởi Giant BlacksmithAnor Londo vơi giá 250 souls.
  • Được bán bởi Marvelous Chester với giá 400 souls.

Sơ lược[]

Sniper Bolts có tầm bắn xa hơn các loại mũi tên nỏ khác.


Advertisement