Wikia Darksouls
Advertisement

Linh hồn Chúa tể là một vật phẩm độc nhất trong Dark Souls, cần thiết để đổ đầy Lord Vessel ở Bệ thờ tại Firelink Shrine, và mở con đường dẫn đến Lò chứa của Ngọn lửa Khởi Nguyên (Kiln of the First Flame).

Linh hồn của Mộ Thần Nito[]

Mô tả trong trò chơi

Linh hồn của Ổ Hỗn Mang[]

Mô tả trong trò chơi

Truyền thuyết[]

Các Linh hồn Chúa tể là bốn linh hồn hùng mạnh vô cùng được tìm thấy bên trong Ngọn lửa Khởi Nguyên vào Thời đại Thượng cổ. Những linh hồn này được tìm thấy bởi bốn tạo vật, những kẻ đã biến đổi thành các Chúa tể hùng mạnh sau khi có được chúng.

Linh hồn của sự chết được tìm thấy bởi Nito, Tử giả đầu tiên. Nó biến đổi Nito thành một sinh vật của chết chóc và bệnh tật, một tập hợp rất nhiều bộ hài cốt tạo nên hình hài của ông ta.

Linh hồn của sự sống được tìm thấy bởi Phù thủy xứ Izalith, mang lại cho bà ta quyền lực thao túng được lửa. Cũng chính sức mạnh này của bà sau này bị mất kiểm soát trong nỗ lực sao chép Ngọn lửa Khởi Nguyên và cho ra đời vô số ma quỷ hung ác.

Linh hồn của Ánh sáng được tìm thấy bởi Gwyn, Chúa tể Ánh dương. Linh hồn này cho Gwyn những Phép màu, với nó Ngài có thể tùy ý tạo ra sấm sét và ánh sáng. Sau này Gwyn chia Linh hồn Chúa tể của Ngài ra làm nhiều phần, giao cho các bầy tôi mà Ngài cho là xứng đáng như Công tước Seath Con Rồng không vảy và Tứ Vương của New Londo.

Cuối cùng, Linh hồn Bóng tối được tìm thấy bởi con người nhỏ bé Furtive Pygmy, kẻ hầu như bị quên lãng. Vị Chúa tể này chia nhỏ linh hồn của mình ra thành vô số mảnh và trở thành thủy tổ của giống loài người. Pygmy mong muốn rằng đến một ngày kia vị Chúa tể Bóng tối sẽ ra đời từ nhân loại, kẻ có thể chấm dứt Kỷ Nguyên của Lửa và mở ra Kỷ Nguyên tăm tối.

Advertisement