Wikia Darksouls
Advertisement

Với phiên bản the Dark Souls II variant, hãy tham khảo Lightning Bolt (Dark Souls II).
Với phiên bản the Dark Souls III variant, hãy tham khảo Lightning Bolt (Dark Souls III).

Lightning Bolts (lôi bác/mũi nỏ sấm sét) là một loại tên trong Dark Souls.

Mô tả

Loại mũi nỏ đặc biệt đã được hấp thụ sức mạnh sấm sét, được tạo ra bởi Giant Blacksmith của Anor Londo.
Mặc dù Giant blacksmith chưa từng thấy qua nỏ, nhưng ông vẫn nhớ các đặc tính để tạo ra một mũi tên nỏ bởi các chiến binh cổ đại.

Khả dụng[]

Được bán bởi Giant Blacksmith với giá 700 souls.

Sơ lược[]

Lightning Bolts gây ra sát thương lightning kèm với sát thương thrust.

Advertisement