Wikia Darksouls
Advertisement

Knight Berenike (hội hiệp sĩ Berenike) là một nhân vật được đề cập trong Dark Souls.

Cốt truyện[]

Berenike và các hiệp sĩ của ông được biết đến bởi các trang bị vũ khígiáp siêu nặng. Người ta cũng hay đồn thổi nhau rằng không có quốc gia nào có thể sở hữu quân đội có sức mạnh sánh ngang với các hiệp sĩ của Berenike.

Sau này do có quá nhiều hiệp sĩ Berenike trở thành undead, họ bắt đầu lang than đến Lordran trong tuyệt vọng. Nhiều trong số họ đã cố vượt qua Sen's Fortress để đến được Anor Londo. Tuy nhiên, hầu hết đã thất bại và hóa thành hollow. [1]

Tạo tác[]

  • Greatsword
  • Tower Shield
  • Steel Set

Tham khảo[]

  1. Steel Set mô tả.
Advertisement