Wikia Darksouls
Advertisement

Intelligence (Int) là một trong những chỉ số trong Dark Souls.

Para int large

Thông tin tổng quát[]

Int tăng sức mạnh cho hầu hết các phép sorcery. Bên cạnh đó, mỗi sorcery yêu cầu một lượng Int nhất định để có thể sử dụng.

Int cũng là một chỉ số kết hợp cho vũ khí nhưng độ phổ biến lại không bằng Strength hay Dexterxity. 

Chỉ số kết hợp[]

Sau đây là danh sách các vũ khí có chỉ số kết hợp với Int:

  • Moonlight Greatsword (A).
  • Channeler's Trident (B)
  • Greatsword of Artorias (B)
  • Moonlight Butterfly Horn (B)
  • Velka's Rapier (B)
  • Titanite Catch Pole (D)
  • Stone Greatsword (E)
Advertisement