Wikia Darksouls
Advertisement
Quotebg.pngQuotebg2.png
"Well, this is a surprise. I don't get many visitors, except for ghosts. Do you have some business here? My name is Ingward. I'm an old man, bound to these parts. But I don't mind a chat. I may even be of some help."
— Ingward

Ingward là một nhân vật trong Dark Souls. Ông được lồng tiếng bởi Sean Barrett, cũng là người lồng tiếng cho AndrePetrus; Grandahl trong Dark Souls II, và cả AndreHodrick trong Dark Souls III.

Vị trí[]

Ingward đứng ở trên mái nhà trông giống như ngách lò sưởi ở khu vực New Londo Ruins.

Sau khi người chơi đánh bại Four Kings, Ingward sẽ di chuyển đến Firelink Shrine trong một góc tường gần Griggs.

Sơ lược[]

Ingward luôn chờ đợi cá nhân nào có thể đạt được Lordvessel, ông sẽ trao cho Key to the Seal để có thể rút nước khỏi khu vực bên dưới tàn tích từ đó mở đường đến khu vực Abyss.

Cốt truyện[]

Ingward là một trong ba người canh giữ khu vực New Londo Ruins, họ đã cho nước tràn ngập nơi này nhằm ngăn chặn sự xâm chiếm của Four Kings và các Darkwraith lan ra bên ngoài. Hai cá nhân kia đã nghỉ ngơi và rời khỏi nơi này làm cho Ingward là người duy nhất còn ở lại. Không có quá nhiêu thông tin về họ ngoài việc họ là các cá nhân có năng lực hồi phục đặc biệt dựa trên bộ áo choàng màu đỏ.

Chiến lược[]

Ingward có thể bị hạ gục tương đối đơn giản nếu người chơi cẩn thận.

Lưu ý[]

  • Kết liễu Ingward trước khi có được Lordvessel sẽ cho phép người chơi khám phá toàn bộ khu vực New Londo Ruins trước khi đến được Anor Londo.
  • Bốn humanity có thể được đánh cắp từ Ingward bằng việc sử dụng Dark Hand.
  • Ở phiên bản PC, đôi khi người chơi sẽ gặp lỗi không nhận được Key to the Seal sau khi kết liễu Ingward, và gần như không có cách để khôi phục trừ việc bắt đầu màn chơi khác.
  • Mặc dù Ingward bảo vệ Lordran khỏi các Darkwraith, ông sẽ không trở thành kẻ thù nếu người chơi đưa Lordvessel cho Kaathe. Thậm chí nếu người chơi gia nhập Khế ước của Darkwraith, ông vẫn giữ thái độ thân thiện.

Vật phẩm[]

Item Tập tin:Transient Curse.png
Transient Curse
Souls 1,000

Sorcery Tập tin:Sorc Resist Curse.png
Resist Curse
Souls 5,000

Ingward có thể giải Curse với giá một Humanity.

Thông tin nhân vật[]

HP và soul[]

HP Soul
NG NG+ NG NG+
682 1,384 1,000 4,000

Hệ phòng thủ[]

Location Physical Defenses Elemental Defenses Resistances
Regular Defense Strike Defense Slash Defense Thrust Defense Magic Defense Fire Defense Lightning Defense Poison Resistance Toxic Resistance Bleed Resistance
New Londo Ruins 199 210 199 199 193 153 170 C C C
Firelink Shrine 199 210 199 199 193 153 170 C C C

These stats are sourced from FuturePress's Official Dark Souls Strategy Guide.


Trang bị[]

Tay phải Tay trái
Tập tin:Cata Tin Banishment Catalyst.png
Tin Banishment Catalyst
Tập tin:Wpn Ghost Blade.png
Ghost Blade +5

Đầu Thân Tay Chân
Tập tin:Mask of the Sealer.png
Mask of the Sealer +4
Tập tin:Crimson Robe.png
Crimson Robe +4
Tập tin:Crimson Gloves.png
Crimson Gloves +4
Tập tin:Crimson Waistcloth.png
Crimson Waistcloth +4

Rơi ra[]

Vật phẩm Tập tin:Key to the Seal.png
Key to the Seal
Tỉ lệ rơi Guaranteed
(Nếu chưa có)

Hội thoại[]

Removed content[]

The following is content that is present within the code of Dark Souls, but not actually implemented in the game. Text was found from a text dump which can be found at: http://pastebin.com/hA42TwK8

Gallery[]

Advertisement