Wikia Darksouls
Advertisement

Với phiên bản phiên bản Dark Souls II, hãy tham khảo Heavy Bolt (Dark Souls II).
Với phiên bản phiên bản Dark Souls III, hãy tham khảo Heavy Bolt (Dark Souls III).

Heavy Bolts (trọng bác/mũi nỏ nặng) là một loại tên trong Dark Souls.

Mô tả

Loại mũi nỏ nặng và lớn. Thường được trang bị với Heavy Crossbow.
Loại mũi nỏ này có sát thương cao nhưng tầm bắn hạn chế.

Khả dụng[]

Heavy Bolts được bán bởi các thương nhân sau với giá 100 souls:

Sơ lược[]

Heavy Bolts đắt hơn và có sát thương cao hơn Standard Bolt. Tầm bắn cũng sẽ bị giảm đáng kể, tuy nhiên, điều này không gây ảnh hưởng quá nhiều vì crossbows sẽ không hoạt động nếu mục tiêu ở quá xa.


Advertisement