Wikia Darksouls
Advertisement

Gough's Great Arrows (Gough đại tiễn/mũi tên lớn của Gough) là một loại tên trong Dark Souls, và chỉ có ở bản mở rộng Artorias of the Abyss.

Mô tả

Mũi tên lớn để giết rồng cổ đại được sử dụng bởi Hawkeye Gough, một trong Tứ Kỵ sĩ của chúa tể Gwyn.
Được tạo ra bởi chính Gough, đầu mỗi mũi tên được làm bằng đá sắc và cột cố định bằng vỏ cây.

Khả dụng[]

  • 8 mũi được tìm thấy ở Royal Wood. Chúng nằm chung với một xác chết ở cạnh vách núi, vị trí có thể nhìn thấy khu vực của boss Black Dragon Kalameet.
  • 3 mũi được tìm thấy ở phía cuối khu vực sau khi hạ được Khalameet.
  • Được bán bởi Hawkeye Gough với giá souls.

Sơ lược[]

Gough's Great Arrows chỉ được sử dụng cùng với Gough's Greatbow hoặc Dragonslayer Greatbow. Loại mũi tên này có sát thương cao hơn Dragonslayer Arrow nhưng giá lại rất đắt. Nó chỉ phù hợp với người chơi muốn tạo ra lượng sát thương tối đa trong các lần bắn.


Advertisement