Wikia Darksouls
Advertisement

Với phiên bản the Dark Souls III variant, hãy tham khảo Feather Arrow (Dark Souls III).

Feather Arrows (vũ căn tiễn/mũi tên lông vũ) là một loại tên trong Dark Souls.

Mô tả

Mũi tên có gắn lông vũ đỏ được trang bị cho các thợ săn của Chúa tể.
Trang bị phù hợp cho tấn công tầm xa.

Khả dụng[]

  • 16 mũi được tìm thấy cùng với Hunter SetLongbow trong một xác chết ở Darkroot Basin, ngay sau khi người chơi gặp Crystal Lizard (nếu đi từ hướng Undead Parish).
  • Được bán bởi Crestfallen Merchant với giá 100 souls.
  • Được bán bởi Giant Blacksmith với giá 100 souls.
  • Được bán bởi Marvelous Chester với giá 100 souls.

Sơ lược[]

Feather Arrows có tầm bắn xa hơn các loại tên khác, tốc độ cũng nhanh hơn đáng kể. Sát thương gây ra tầm gần sẽ cao hơn so với Standard Arrow, và sát thương tầm xa sẽ cao hơn Large Arrow vì nó ít ảnh hưởng bởi trọng lực


Advertisement