Wikia Darksouls
Advertisement
Para faith large

Faith (Fth) là một trong những chỉ số trong Dark Souls.

Thông tin tổng quát[]

Fth tăng sức mạnh cho hầu hết các phép miracle và mỗi phép miracle đều yêu cầu một lượng Fth nhất định để có thể sử dụng.

Fth cũng là một loại chỉ số kết hợp nhưng không phổ biến bằng Strength hay Dexterxity (có thể coi nó như anh em với Intelligence).

Chỉ số kết hợp[]

Sau đây là danh sách tất cả các vũ khí có chỉ số kết hợp với Fth:

  • Grant (A)
  • Crescent Axe (B)
  • Dragonslayer Spear (B)
  • Greatsword of Artorias (B)
  • Astora's Straight Sword (C)
  • Darkmoon Bow (D)
  • Tất cả các vũ khí được rèn theo hệ Divine hay Occult (tùy theo từng vũ khí).

Lưu ý[]

Khi người chơi muốn tham gia Warrior of Sunlight covenant thì bắt buộc Fth yêu cầu phải đạt 25 (phiên bản 1.04 và 1.05 trước đây yêu cầu đến 50 *.*). Nếu người chơi hỗ trợ các thành viên của convenant này đánh hạ boss thành công thì lượng Fth yêu cầu được giảm xuống 5 điểm/1 boss.

Advertisement