Wikia Darksouls
Advertisement

Với phiên bản Dark Souls II, hãy tham khảo Iron Greatarrow.
Với phiên bản Dark Souls III, hãy tham khảo Dragonslayer Greatarrow.

Dragonslayer Arrows (sát long tiễn/mũi tên giết rồng) là một loại tên trong Dark Souls.

Mô tả

Loại mũi tên đặc biệt làm từ ngọn giáo lớn, dùng để tấn công loài rồng cổ đại.
Được sử dụng bởi Hawkeye Gough và binh đoàn Dragonslayer của ông trong các cuộc tấn công loài rồng.
Dragonslayer Arrows chỉ có thể sử dụng cùng Dragonslayer Greatbow và ngược lại.

Khả dụng[]

  • Rơi ra bởi các Silver Knight cầm cung (1-3 mũi) ở Anor Londo.
  • Được bán bởi Giant Blacksmith với giá 500 souls.
  • Được tìm thấy cùng với Dragonslayer Greatbow ở Anor Londo.

Sơ lược[]

Dragonslayer Arrows là loại cung tên vô cùng đặc biệt. Nó chỉ được trang bị kèm với Dragonslayer Greatbow hoặc Gough's Greatbow, lượng sát thương gây ra là rất lớn nhưng cũng bị ảnh hưởng nhiều bởi trọng lực. Một lần bắn trúng có thể đẩy ngược mục tiêu về sau nếu mục tiêu không ở trạng thái đỡ khiên.

Thông tin khác[]

  • Trong mô tả gốc của trò chơi có đề cập Dragonslayer Arrows chỉ sử dụng được với Dragonslayer Greatbow, nhưng với sự ra mắt của bản mở rộng AotA thì nó cũng có thể sử dụng chung với Gough's Greatbow.


Advertisement