Wikia Darksouls
Advertisement

Dexterity (Dex) làm một trong những chỉ số trong Dark Souls.

Para dex large

Thông tin tổng quát[]

Dexterxity cũng là một chỉ số bắt buộc để có thể sử dụng vũ khí như Strength nhưng thường thì ít hơn Strength.

Dex không ảnh hưởng đến việc sử dụng vũ khí 2 tay như Strength mà ảnh hưởng đến tốc độ tấn công của vũ khí, càng cao thì tấn công càng nhanh (khi nâng Dex lên khoảng 30-45 thì tốc độ sử dụng phép sẽ tăng).

Dex cũng là một loại chỉ số kết hợp như Strength.

Chỉ số kết hợp[]

Sau đây là danh sách các vũ khí có chỉ số kết hợp với Dex, thứ tự từ cao xuống thấp:

S[]

 • Black Bow of Pharis
 • Dark Silver Tracer

A[]

 • Longbow
 • Painting Guardian Sword
 • Priscilla's Dagger
 • Short Bow
 • Gold Tracer

B[]

 • Balder Side Sword
 • Bandit's Knife
 • Chaos Blade
 • Claw
 • Dagger
 • Dragonslayer Spear
 • Falchion
 • Great Scythe
 • Iaito
 • Lifehunt Scythe
 • Murakumo
 • Notched Whip
 • Parrying Dagger
 • Quelaag's Furysword
 • Ricard's Rapier
 • Scimitar
 • Uchigatana
 • Whip

C[]

 • Astora's Straight Sword
 • Bastard Sword
 • Caestus
 • Channeler's Trident
 • Claymore
 • Composite Bow
 • Crystal Greatsword
 • Crystal Straight Sword
 • Darksword
 • Demon's Spear
 • Dragonslayer Greatbow
 • Estoc
 • Flamberge
 • Gargoyle Tail Axe
 • Greatsword of Artorias
 • Greatsword of Artorias (Cursed)
 • Longsword
 • Mail Breaker
 • Partizan
 • Pike
 • Rapier
 • Scythe
 • Server
 • Shortsword
 • Shotel
 • Silver Knight Spear
 • Silver Knight Straight Sword
 • Spear
 • Stone Greatsword
 • Sunlight Straight Sword
 • Velka's Rapier
 • Winged Spear

D[]

 • Barbed Straight Sword
 • Battle Axe
 • Broken Straight Sword
 • Crescent Axe
 • Darkmoon Bow
 • Gargoyle's Halberd
 • Giant's Halberd
 • Great Lord Greatsword
 • Greatsword
 • Halberd
 • Hand Axe
 • Lucerne
 • Titanite Catch Pole
 • Warpick
 • Washing Pole
 • Zweihander

E[]

 • Black Knight Greataxe
 • Black Knight Greatsword
 • Black Knight Halberd
 • Black Knight Sword
 • Golem Axe
 • Gravelord Sword
 • Greataxe
 • Straight Sword Hilt
Advertisement