Wikia Darksouls
Advertisement
Crestfallen Merchant
Quotebg.pngQuotebg2.png
"...Ah, what? What? Who are you? Ahh, another Undead, eh? I took on Sen's Fortress alone... But I'm no different from those vile creatures... I was driven by conceit... Ahh, you think you're different? That you can handle it?"
— Crestfallen Merchant

Crestfallen Merchant là một nhân vật trong Dark Souls. CM tuy có tính cách bi quan về mọi thứ xung quanh, song ông lại là thương nhân duy nhất cung cấp rất nhiều vật phẩm ở khu vực Sen's Fortress. Ông được lồng tiếng bởi Andy Gathergood, cũng là người lồng tiếng cho Laurentius of the Great Swamp, và Felkin the Outcast trong Dark Souls II.

Vị trí[]

  • Ông được tìm thấy ở phần nửa bên kia Sen's Fortress. Người chơi phải đến được cây cầu hẹp (đối diện với Người khổng lồ) và nhảy qua một đoạn cầu gãy. Crestfallen Merchant sẽ đứng ở phía trong phòng phía trước.

Cốt truyện[]

CM được nhận định là một người có tính khí thất thường, luôn cảm thấy bi quan và tội lỗi. Ông hay khích lệ, khen ngợi và pha lẫn những lời chỉ trích những nỗ lực của người chơi trong cuộc hành trình tại Lordran. Điều này là một minh chứng rất rõ cho tâm lý không ổn định và xu hướng chuyển biến thành một Hollow.[1]

Chiến lược[]

The Crestfallen Merchant is slow and wields a cumbersome weapon. These traits make it fairly easy to strafe and hit him with fast attacks before getting out of the way, as well as making him a good target for ripostes. CM có tốc độ tương đối chậm vì phải mang một loạt trang bị và vũ khí nặng. Các đòn tấn công nhanh sẽ rất có hiệu quả với CM cũng như là các pha pha đòn.

Vật phẩm[]

Item Tập tin:Black firebomb.png
Black Firebomb
Tập tin:Green blossom.png
Green Blossom
Tập tin:Titanite Shard.png
Titanite Shard
Tập tin:Large Titanite Shard.png
Large Titanite Shard
Tập tin:Green Titanite Shard.png
Green Titanite Shard
Souls 500 1,000 1,000 4,000 5,000

Weapon Tập tin:Wpn Greatsword.png
Greatsword
Wpn Greataxe
Greataxe
Tập tin:Baldershield.png
Balder Shield
Tập tin:Tower shield.png
Tower Shield
Souls 8,000 8,000 4,000 8,000

Ammunition Standard Arrow
Standard Arrow
Large arrow
Large Arrow
Feather arrow
Feather Arrow
Souls 10 50 100
Ammunition Standard bolt
Standard Bolt
Heavy bolt
Heavy Bolt
Sniper bolt
Sniper Bolt
Souls 30 100 250

Armor Tập tin:Catarina Helm.png
Catarina Helm
Tập tin:Catarina Armor.png
Catarina Armor
Tập tin:Catarina Gauntlets.png
Catarina Gauntlets
Tập tin:Catarina Leggings.png
Catarina Leggings
Souls 10,000 10,000 7,000 7,000
Armor Tập tin:Steel Helm.png
Steel Helm
Tập tin:Steel Armor.png
Steel Armor
Tập tin:Steel Gauntlets.png
Steel Gauntlets
Tập tin:Steel Leggings.png
Steel Leggings
Souls 5,000 8,000 5,000 5,000
Armor Tập tin:Balder Helm.png
Balder Helm
Tập tin:Balder Armor.png
Balder Armor
Tập tin:Balder Gauntlets.png
Balder Gauntlets
Tập tin:Balder Leggings.png
Balder Leggings
Souls 5,000 8,000 5,000 5,000

Ring Tập tin:Thunder Stoneplate Ring.png
Thunder Stoneplate Ring
Tập tin:Spell Stoneplate Ring.png
Spell Stoneplate Ring
Souls 15,000 15,000

Thông tin nhân vật[]

HP và soul[]

HP Soul
NG NG+ NG NG+
793 1,606 1,000 3,000

Hệ phòng thủ[]

Thủ vật lí Thủ nguyên tố Chống chịu
Regular Defense Strike Defense Slash Defense Thrust Defense Magic Defense Fire Defense Lightning Defense Poison Resistance Toxic Resistance Bleed Resistance
334 321 336 334 208 226 177 C C B

Các chỉ số trên được trích dẫn từ nguồn FuturePress's Official Dark Souls Strategy Guide


Trang bị[]

Tay phải Tay trái
Tập tin:Wpn Greatsword.png
Greatsword +10
Tập tin:Tower shield.png
Tower Shield +10

Đầu Thân Tay Chân
Tập tin:Steel Helm.png
Steel Helm +8
Tập tin:Steel Armor.png
Steel Armor +8
Tập tin:Steel Gauntlets.png
Steel Gauntlets +8
Tập tin:Steel Leggings.png
Steel Leggings +8

Nhẫn
Tập tin:Havel's Ring.png
Havel's Ring

Hội thoại[]

Thông tin khác[]

  • Ngoại hình giáp và dáng đứng của CM cho thấy răng ông ta có thể là một trong những hiệp sĩ huyền thoại của hội Berenike. Tuy nhiên, ông luôn tự nhận bản thân rất hay cướp vặt các trang bị và vật phẩm của các Undead khác để bán trước khi họ hóa Hollowed. Điều này cho thấy răng ông cũng có khả năng là một kẻ tầm thường với vỏ bọc hiệp sĩ
  • Although he appears taller than the player, the Crestfallen Merchant is actually floating in the air. Nếu quan sát kĩ, ta sẽ thấy vị trí đứng của CM có phần cao hơn người chơi vì thật ra ông đang đứng trên không khí.

Tham khảo[]

  1. Dialogue with Crestfallen Merchant
Advertisement