Wikia Darksouls
Advertisement
Balder Side Sword
Wpn Balder Side Sword
Vị trí
Balder Knight (Sword) - Drop
Thông số
Physical Damage 80 Kháng PDmg 50
Magic Damage - Kháng MDmg 10
Fire Damage - Kháng FDmg 35
Lightning Damage - Kháng LDmg 35
Critical 100 Stability 32
Chỉ số kết hợp Yêu cầu
Strength Dexterity Intelligence Faith Strength Dexterity Intelligence Faith
E B - - 10 14 - -
Độ nặng 3.0
Độ bền 120
Loại vũ khí Straight Sword
Dạng tấn công Regular / Thrust
Ghi chú Continuation to the Strong Attack is a second thrust instead of the upward swing.

Moveset[]

Dạng Mô tả
Đánh nhẹ một tay Đánh theo đường chéo, không bị delay, tốn ít stamina.
Đánh mạnh một tay Lùi ra sau và đâm mạnh tới phía trước, bị delay một chút nhưng gây sát thương lớn.
Đánh nhẹ hai tay Giống như đánh nhẹ một tay nhưng sát thương cao hơn.
Đánh mạnh hai tay Giống như đánh mạnh một tay nhưng sát thương cao hơn.
Nhảy+đánh Nhảy và đâm về phía trước, bị delay một chút.
Chạy+đánh Horizontal swing. Wide hitbox, low starting lag. When two-handed, a vertical swing is executed instead.
Lộn+đánh Diagonal swing. Similar to the running attack.
Đá Standard kick.
Tay trái đánh nhẹ Standard block.
Tay trái đánh mạnh Diagonal swings. Similar to the two-handed weak attack.

Upgrades[]

Bản mẫu:SuperWeaponBox

Gallery[]

Advertisement