Wikia Darksouls
Advertisement
Astora’s Straight Sword
Wpn Astora's Straight Sword
Vị trí
Valley of the Drakes - Xác
Thông số
Physical Damage 80 Kháng PDmg 50
Magic Damage 80 Kháng MDmg 10
Fire Damage - Kháng FDmg 35
Lightning Damage - Kháng LDmg 35
Critical 100 Stability 32
Chỉ số kết hợp Yêu cầu
Strength Dexterity Intelligence Faith Strength Dexterity Intelligence Faith
C C - C 10 10 - 14
Hiệu ứng phụ Bản mẫu:Divine 120
Độ nặng 3.0
Độ bền 160
Loại vũ khí Straight Sword
Dạng tấn công Regular / Thrust

Astora's Straight Sword là một trong các loại straight sword trong Dark Souls.

Mô tả

Straight sword of an unknown knight, likely one of Astora's superiors.
High-quality sword imbued with a powerful blessing.

Vị trí[]

Astora's Straight Sword được bao bọc bởi phần thân trên của một con Undead Dragon ở Valley of the Drakes. Người chơi hoàn toàn có thể lấy được món vũ khí này mà không bị thiệt hại nào (nếu chỉ lấy đúng nó và không lấy thêm Crest Shield).

Đặc điểm[]

Astora's Straight Sword về cơ bản là một cây kiếm dài hệ Divine với 2 loại sát thường là Physical và Magic ngang nhau. Nó hoàn toàn có thể lấy được trong vài phút đầu tiên khi đến Firelink Shrine (nếu người chơi có Master Key). Astora's Straight Sword không thể áp thêm các hệ khác bằng phép. Món vũ khí này có thể tốt vào đầu game nhưng càng về sau thì sức mạnh càng giảm (do có chỉ số kết hợp thấp).

Thông tin bên lề[]

  • Món vũ khí này là một trong những món item trang bị của Oscar, Knight of Astora. Giá trị của nó tinh thần của nó rất cao và chỉ được trao cho những hiệp sĩ có danh hiệu cao quý như Astora.
  • Trong game thì người chơi chỉ có thể nâng cấp max món vũ khí này là +5 nhưng NPC Astora lại sử dụng phiên bản +8.

Moveset[]

Dạng Mô tả
Đánh nhẹ một tay Horizontal swings. Low starting and ending lag.
Đánh mạnh một tay Stab alternating with upward swings. Minor starting and ending lag.
Đánh nhẹ hai tay Vertical swings. Low starting and ending lag.
Đánh mạnh hai tay Steps forward while swinging horizontally. Minor starting and ending lag.
Nhảy+đánh Jumps forward while burying the sword into the ground. Small hitbox and high ending lag.
Chạy+đánh Running swing. Low starting and ending lag.
Lộn+đánh Vertical swing. Low starting and ending lag.
Đá Standard kick.
Tay trái đánh nhẹ Standard block.
Tay trái đánh mạnh Diagonal swing. Low starting lag, minor ending lag.

Upgrades[]

Yêu cầu: Twinkling Titanite và 2,000 souls mỗi lần nâng cấp.

Variation Giá trị tấn công Chỉ số kết hợp Kháng sát thương
Physical Damage Magic Damage Fire Damage Lightning Damage Strength Dexterity Intelligence Faith Kháng PDmg Kháng MDmg Kháng FDmg Kháng LDmg
Astora's Straight Sword 80 80 C C C 50 10 35 35
Astora's Straight Sword +1
(Twinkling Titanite ×1)
88 88 C C C 50 10 35 35
Astora's Straight Sword +2
(Twinkling Titanite ×1)
96 96 C C C 50 10 35 35
Astora's Straight Sword +3
(Twinkling Titanite ×2)
104 104 C C C 50 10 35 35
Astora's Straight Sword +4
(Twinkling Titanite ×2)
112 112 C C C 50 10 35 35
Astora's Straight Sword +5
(Twinkling Titanite ×4)
120 120 C C C 50 10 35 35


Gallery[]

Advertisement