Wikia Darksouls
Advertisement
Artorias of the Abyss Cover
Bài viết sau có đề cập đến một phiên bản mở rộng trong Dark Souls. Đối với nhân vật chính, hãy xem Knight Artorias.
Artorias of the Abyss là một và là phiên bản mở rộng duy nhất của Dark Souls. Nó được ra mắt lần đầu như là một phần gộp trong Dark Souls: Prepare to Die Edition, và sau đó được đưa lên các hệ máy cầm tay như một DLC lớn. Phiên bản Prepare to Die Edition cũng được ra mắt cho hệ cầm tay sau một thời gian.

Hành trình đến Oolacile[]

Người chơi trước hết phải đến được [Basin|Darkroot Basin], và hạ gục [[1]],sau đó tiếp tục hạ [Crystal Golem|Golden Crystal Golem] để giải thoát [of Oolacile|Dusk of Oolacile]. Tiếp theo, người chơi phải tìm [Pendant|Broken Pendant] nằm ở [Duke's Archives|The Duke's Archives]. Sau khi có được mảnh dây chuyền thì một hố đen sẽ xuất hiện ở Darkroot Basin gần nơi mà Golem Vàng đã bị hạ. Sau khi tương tác, người chơi sẽ được đưa đến Oolacile.

Tình tiết[]

Nhân vật chính vẫn là [Undead|Chosen Undead] sẽ chạm trán với [Artorias|Knight Artorias], giải cứu [of Oolacile|Dusk of Oolacile] và hạ [Father of the Abyss|Manus, Father of the Abyss]. Tổng thể, cốt truyện của bản mở rộng này là phụ thêm.

Cốt truyện[]

Artorias of the Abyss xảy ra tại vùng đất [[2]] rất lâu trước sự kiện chính trong Dark Souls. Người chơi sẽ được gặp đến ba trong số [Knights of Gwyn‎|Four Knights of Gwyn‎] là Artorias, Gough và Ciaran. Sự kiện của DLC cũng có phần liên quan với Dark Souls II khi mà [[3]] lại được sinh ra từ một phần linh hồn của Manus.

Nội dung mới[]

Địa điểm[]

Thứ tự xuất hiện

Nhân vật[]

Kẻ địch[]

Trùm[]

Vũ khí[]

Giáp[]

Quân trang[]

Nhẫn[]

Vật phẩm[]

Điêu khắc[]

Chìa khóa[]

Linh hồn[]

Thần chú[]

Chú thuật - Pyromancy[]

Ma thuật - Sorcery[]

Advertisement