Wikia Darksouls
Advertisement
Với phiên bản other uses, hãy tham khảo Ammunition (Dark Souls III).

Ammunition (quân trang tầm xa) bao gồm arrow (mũi tên cung) và bolt (mũi tên nỏ) là những vật phẩm trong Dark Souls. Chúng có thể được trang bị lên cungnỏ để tấn công tầm xa.

Sơ lược[]

Người chơi có thể trang bị tối đa hai loại tên cung và hai loại tên nỏ một lúc, để chuyển đổi giữa chúng cần sử dụng nút L2/R2 (tay cầm) hoặc chuột phải (bàn phím) khi đang ở trạng thái chuẩn bị bắn. Tên cung chỉ có thể trang bị lên cung và tên nỏ sẽ chỉ được trang bị lên nỏ. Bề ngoài nhân vật sẽ xuất hiện thêm cung tên hoặc cung nỏ tùy theo người chơi trang bị loại nào vào ô quân trang tầm xa bên trái trong giao diện trang bị. Nếu trang bị vào ô quân trang tầm xa bên phải thì sẽ không có sự thay đổi.

Gần như tất cả mọi loại tên đều gây ra sát thương Thrust ngoại trừ Moonlight Arrow sẽ gây ra sát thương Magic. Sát thương tầm xa được tính bằng sát thương của vũ khí cộng với sát thương cố định theo từng loại tên được trang bị. Một số loại tên đặc biệt sẽ gây ra sát thương nguyên tố kèm cả sát thương Thrust. Poison Arrow sẽ gây ra sát thương Poison. Tùy vào kích cỡ từng loại tên sẽ cho ra tầm bắn khác nhau, sát thương của tên sẽ bị giảm nếu khoảng cách quá xa mục tiêu. Sát thương của tên là duy nhất và không thể nâng cấp như trang bị khác.

Arrows[]

Arrows (mũi cung tên) được trang bị cho Bows (cung tiêu chuẩn), ngoại trừ hai loại Greatbows (cung lớn).

Arrow Damage Type Physical Damage Magic Damage Fire Damage Lightning Damage Critical
Feather arrow
Feather Arrow
Thrust 50 0 0 0 100
Fire arrow
Fire Arrow
Thrust
Fire
35 0 50 0 100
Large arrow
Large Arrow
Thrust 60 0 0 0 100
Moonlight arrow
Moonlight Arrow
Magic 0 80 0 0 100
Poison arrow
Poison Arrow
Thrust
Poison
42 0 0 0 100
Standard Arrow
Standard Arrow
Thrust 45 0 0 0 100
Wooden arrow (1)
Wooden Arrow
Thrust 35 0 0 0 100

Great Arrows[]

Great Arrows (mũi cung tên lớn) được sử dụng cho hai loại Greatbows là Dragonslayer GreatbowGough's Greatbow.

Great Arrow Damage Type Physical Damage Magic Damage Fire Damage Lightning Damage Critical
Dragonslayer arrow
Dragonslayer Arrow
Thrust 100 0 0 0 100
Gough's Great Arrow
Gough's Great Arrow
(AotA)
Thrust 105 0 0 0 100

Bolts[]

Bolts (mũi tên nỏ) chỉ được trang bị cho Crossbows.

Bolt Damage Type Physical Damage Magic Damage Fire Damage Lightning Damage Critical
Heavy bolt
Heavy Bolt
Thrust 64 0 0 0 100
Lightning bolt
Lightning Bolt
Thrust
Lightning
38 0 0 78 100
Sniper bolt
Sniper Bolt
Thrust 53 0 0 0 100
Standard bolt
Standard Bolt
Thrust 48 0 0 0 100
Wood bolt
Wood Bolt
Thrust 38 0 0 0 100
Advertisement