Wikia Darksouls
Advertisement
Abyss Attack Dog
Royal wood dog
Vị trí Royal Wood
Rơi Không
Chỉ số sinh mệnh
NG 210 NG+ 329
Điểm linh hồn
NG 300 NG+ 600

Abyss Attack Dog là một dạng quái trong game Dark Souls và chỉ có thể tìm thấy ở bản mở rộng Artorias of the Abyss.

Vị trí[]

Loại quái này có thể bắt gặp ở hẻm núi khu vực Royal Wood, trước khi đến cửa đánh boss Black Dragon Khalameet.

Mô tả[]

Abyss Attack Dog có hành động giống với Attack Dog nhưng chỉ khác về diện mạo bên ngoài.

Advertisement