Dark Souls Wiki
Advertisement
Puści 2

Pusty w Mieście Nieumarłych

Disambig Zobacz też: Puści (przeciwnicy)

Pustka – zdegenerowany stan postaci w serii Dark Souls, na który ostatecznie skazani są wszyscy Nieumarli, chyba że znajdą dostęp do stałego zapasu Człowieczeństwa.

Informacje[]

Dark Souls[]

Pod względem rozgrywki, pustka odnosi się do mechaniki zawartej w grze, która ogranicza potencjalne możliwości Wybranego Nieumarłego. Uniemożliwia wzywanie postaci niezależnych i innych graczy jako białych upiorów. W niektórych przypadkach może być to jednak pożądane zjawisko, gdyż zapobiega również inwazjom ze strony czerwonych upiorów.

Możliwe jest „odwrócenie pustki” poprzez poświęcenie Człowieczeństwa przy ognisku, jednak ewentualny zgon skutkuje powrotem do poprzedniego stanu.

Dark Souls II[]

Pustka w Dark Souls II posiada kilka kluczowych różnic w stosunku do poprzedniej części trylogii:

  1. Bycie pustym nie zapobiega zostaniu najechanym przez innych graczy lub NPC.
  2. Po każdej śmierci gracz doznaje spadku maksymalnego poziomu zdrowia o 5%. Będzie to trwać do osiągnięcia połowy maksymalnego zdrowia lub, w przypadku, kiedy poziom grzechu jest odpowiednio wysoki, proces zatrzyma się po skonsumowaniu 95% zdrowia. Pierścień spętania może zatrzymać spadek zdrowia na 75%.
  3. Z każdą kolejną śmiercią postać gracza zaczyna być wizualnie coraz bardziej przegniła.

Pustka może zostać odwrócona poprzez skonsumowanie kukły człowieka z ekwipunku, zamiast spalania jej przy ognisku.

Dark Souls III[]

Pustka nieco różni się od tego, jak oddziaływała w poprzednich grach.

  1. Pustka nie dotyka Nierozpalonego, dopóki nie ma co najmniej jednej mrocznej pieczęci. Za każdym razem, gdy gracz umrze, jego status pustki podniesie się o ilość mrocznych pieczęci w ekwipunku. Ciało Nierozpalonego zacznie ulegać rozkładowi po osiągnięciu pewnego poziomu pustki, jednak jest to efekt czysto kosmetyczny i nie ma wpływu na rozgrywkę.
  2. Pustka nie ma żadnego negatywnego efektu na rozgrywkę, ale jest wymagana, by poprowadzić wątki kilku postaci, a także daje bonus do szczęścia, kiedy gracz dzierży pustą broń z poziomem pustki wynoszącym przynajmniej 15.
  3. Tymczasowe odwrócenie tego statusu jest możliwe poprzez ofiarowanie dusz posągowi Velki lub użycie kamienia oczyszczenia. By na stałe usunąć mroczną pieczęć i pustkę, gracz musi przekazać duszę strażniczki ognia samej strażniczce ognia i zapłacić jej odpowiednią ilość dusz w zależności od poziomu postaci. Wyleczenie Znaku nie może zostać cofnięte i bezpowrotnie uniemożliwi prowadzenie wymagających go wątków.

Objawy[]

Pustka 3

Objawy bycia pustym opierają się przede wszystkim na braku wolnej woli. Ci, którzy są pustymi mogą nadal być wabieni rzeczami, które cenili sobie jako ludzie i nieumarli. To może wyjaśniać, dlaczego tak wielu utrzymywało się na różnych stanowiskach, a także ich agresję wobec nie-pustych.

Poza tym można zaobserwować drastyczne zmiany w wyglądzie zewnętrznym. Skóra wydaje się bardzo przegniła, a ciało mocno odwodnione, z widocznymi żyłami otaczającymi serce, chociaż fizyczne oznaki mogą jedynie wskazywać na przejście w stan pustki, a nie całkowite pogrążenie się w niej.

Historia[]

Wszyscy nieumarli pewnego dnia postradają zmysły i staną się pustymi.

Galeria[]

Advertisement